• THỜI GIAN LÀM VIỆC

  Thứ Hai - Thứ Sáu: 9:00-17:00

  CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2020

  Tháng 1
  - Ngày 01 tháng 01 năm 2020

  Tháng 2

  - Ngày 25 tháng 01 năm 2020 (Mồng 1 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Ngày 26 tháng 01 năm 2020 (Mồng 2 Tết âm lịch Việt Nam)

  - Ngày 27 tháng 01 năm 2020 (Mồng 3 Tết âm lịch Việt Nam)

  Tháng 4

  - Ngày 02 tháng 04 năm 2020 (Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch)

  Tháng 5

  - Ngày 30 tháng 04 năm 2020 (Ngày Giải phóng miền Nam)

  - Ngày 01 tháng 05 năm 2020 (Ngày Quốc tế Lao động)

  Tháng 9

  - Ngày 02 tháng 09 năm 2020​ (Ngày Quốc khánh Việt Nam)

   

  ​Các ngày nghỉ lễ của Quốc gia sở tại​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​