​​

Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại  Venezuela
Quinta El Cigarral, 6ta Avenida, Entre 8va Y 9na Transversal 
Altamira, Chacao 1060-025 D.F, Caracas, Venezuela
Tel: +58 212 635 7402
E-Mail: embavive@yahoo.com.vn, caracas@mofa.gov.vn

DANH SÁCH CÁN BỘ:

1/ Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền LÊ VIẾT DUYÊN

    Phu nhân HUỲNH THỊ​​​ MAI DUNG​

2/ Bí thư thứ Nhất ĐỖ THU HIỀN

3/ Bí thư thứ Hai VĂN CÔNG THẮNG

4/ Tùy viên HÀ TUẤN HÙNG

5/ Nhân viên PHẠM THỊ THANH TÚ​


*Đường dây nóng bảo hộ công dân: 
​​
Tùy viên HÀ TUẤN HÙNG +58 424 187 9874


CƠ QUAN TÙY VIÊN QUỐC PHÒNG:

1/ Trưởng CQTVQP: Đại tá VŨ THẾ TRUNG​

2/ Trợ lý CQ​TVQP: Thiếu tá NGUYỄN HOÀNH HẢI 
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​