​HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

Hiệp định Miễn thị thực đối với hộ chiếu Ngoại giao và Công vụ.
Ký ngày 25/5/2006 tại Hà Nội, trong dịp Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Alcides Rondón thăm Việt Nam.
 
Thoả thuận Thiết lập cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao.
Ký ngày 25/5/2006 tại Hà Nội, trong dịp Thứ trưởng Ngoại giao Venezuela Alcides Rondón thăm Việt Nam.
 
Hiệp định Hợp tác khung giữa hai Chính phủ.
Ký ngày 31/7/2006 tại Hà Nội, trong dịp Tổng thống Hugo Chávez Frías thăm chính thức Việt Nam.
 
Hiệp định Hợp tác khoa học- công nghệ.
Ký ngày 31/7/2006 tại Hà Nội, trong dịp Tổng thống Hugo Chávez Frías thăm chính thức Việt Nam.
 
Hiệp định khung về Hợp tác văn hoá.
Ký ngày 31/7/2006 tại Hà Nội, trong dịp Tổng thống Hugo Chávez Frías thăm chính thức Việt Nam.
 
Hiệp định Hợp tác về năng lượng.
Ký ngày 31/7/2006 tại Hà Nội, trong dịp Tổng thống Hugo Chávez Frías thăm chính thức Việt Nam.
 
Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực mỏ.
Ký ngày 06/10/2006 tại Caracas, trong dịp Bộ trưởng Công nghiệp Việt Nam Hoàng Trung Hải thăm Venezuela.
 
Bản ghi nhớ về Hợp tác thành lập trung tâm thử nghiệm công nghệ.
Ký ngày 06/10/2006 tại Caracas, trong dịp Bộ trưởng Công nghiệp Việt Nam Hoàng Trung Hải thăm Venezuela.
 
Các thoả thuận trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, cung cấp dầu, lọc dầu và vận chuyển dầu.
 
Ký ngày 06/10/2006 tại Caracas, trong dịp Bộ trưởng Công nghiệp Việt Nam Hoàng Trung Hải thăm Venezuela.
Hiệp định bổ sung cho Hiệp định Hợp tác khoa học- công nghệ.
Ký ngày 31/5/2007 tại Caracas, trong dịp Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm chính thức Venezuela.
 
Hiệp định hợp tác du lịch.
Ký ngày 31/5/2007 tại Caracas, trong dịp Tổng bí thư Nông Đức Mạnh thăm chính thức Venezuela.
 
Hiệp định bổ sung cho Hiệp định khung về Hợp tác du lịch.
Ký ngày 22/8/2008, trong Khoá họp I Uỷ ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam- Venezuela tại Caracas.
 
Hiệp định bổ sung cho Hiệp định khung về Hợp tác nông nghiệp.
Ký ngày 22/8/2008, trong Khoá họp I Uỷ ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam- Venezuela tại Caracas.
 
Kế hoạch Hợp tác Văn hoá giai đoạn 2008-2010
Ký ngày 22/8/2008, trong Khoá họp I Uỷ ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam- Venezuela tại Caracas.
 
Bản ghi nhớ về Hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Venezuela.
Ký ngày 22/8/2008, trong Khoá họp I Uỷ ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam- Venezuela tại Caracas.
 
Bản ghi nhớ về Hợp tác giữa hai Học viện Ngoại giao.
Ký ngày 22/8/2008, trong Khoá họp I Uỷ ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam- Venezuela tại Caracas.
 
Thoả thuận Liên doanh thành lập nhà máy bóng đèn.
Ký ngày 22/8/2008, trong Khoá họp I Uỷ ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam- Venezuela tại Caracas.
 
Thoả thuận Liên doanh giữa Vinamotor và Tập đoàn Công nghiệp nhẹ Venezuela  (Corpivensa).
 
Ký ngày 22/8/2008 tại Khoá họp I Uỷ ban Hợp tác liên Chính phủ Việt Nam- Venezuela tại Caracas.
Hiệp định bổ sung cho Hiệp định khung về Hợp tác trong lĩnh vực nuôi trồng.
Ký ngày 20/11/2008 tại Caracas, trong dịp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Venezuela.
 
Hiệp định bổ sung cho Hiệp định khung về Hợp tác trong lĩnh vực trồng trọt.
Ký ngày 20/11/2008 tại Caracas, trong dịp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Venezuela.
 
Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư.
Ký ngày 20/11/2008 tại Caracas, trong dịp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Venezuela.
 
Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.
 
Ký ngày 20/11/2008 tại Caracas, trong dịp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Venezuela.
 
Hiệp định bổ sung cho Hiệp định khung về Hợp tác giáo dục.
Ký ngày 20/11/2008 tại Caracas, trong dịp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Venezuela.
 
Hiệp định bổ sung cho Hiệp định khung về Hợp tác Giáo dục Đại học.
Ký ngày 20/11/2008 tại Caracas, trong dịp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Venezuela.
 
Bản ghi nhớ giữa hai Bộ Thông tin và Truyền thông về Hợp tác trong lĩnh vực thông tin truyền thông.
Ký ngày 20/11/2008 tại Caracas, trong dịp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Venezuela.
 
Bản ghi nhớ giữa Bộ Kinh tế Cộng đồng Venezuela và Bộ Giáo dục- Đào tạo Việt
Nam về hợp tác đào tạo.
Ký ngày 20/11/2008 tại Caracas, trong dịp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Venezuela.
 
Bản ghi nhớ thành lập liên doanh khai thác dầu khí tại vành đai Orinoco thuộc Venezuela giữa Tập đoàn dầu khí PetroVietnam và PDVSA của Venezuela.
 
Ký ngày 20/11/2008 tại Caracas, trong dịp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Venezuela.
 
Ý định thư giữa Công ty chiếu sáng và thiết bị đô thị Việt Nam (Hapulico) và công ty điện Venezuela  (Corpoelec).
 
Ký ngày 20/11/2008 tại Caracas, trong dịp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Venezuela.
 
Thoả thuận liên doanh giữa Tập đoàn ô tô Vinamotor của Việt Nam và Tập đoàn Corpivensa của Venezuela.
 
Ký ngày 20/11/2008 tại Caracas, trong dịp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Venezuela.
 
Ý định thư giữa Công ty Nhựa hàng không Việt Nam (Alpaco) và Tập đoàn Corpivensa của Venezuela.
Ký ngày 20/11/2008 tại Caracas, trong dịp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Venezuela.
 
Ý định thư giữa công ty Dệt may Thái Tuấn của Việt Nam và Tập đoàn Corpivensa của Venezuela.
Ký ngày 20/11/2008 tại Caracas, trong dịp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Venezuela.
 
Ý định thư giữa Công ty Điện tử Hà Nội của Việt Nam và Tập đoàn Corpivensa của Venezuela.
 
Ký ngày 20/11/2008 tại Caracas, nhân dịp Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết thăm chính thức Venezuela.
 
Chương trình hợp tác du lịch giữa Bộ Du lịch Venezuela và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam.
Ký ngày 16/10/2009 tại Caracas, nhân dịp Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh sang dự Tuần Văn hóa Việt Nam tại Venezuela.
 
Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực thể thao giữa Bộ Thể thao Venezuela và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam.
Ký ngày 16/10/2009 tại Caracas, nhân dịp Bộ trưởng Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam Hoàng Tuấn Anh sang dự Tuần Văn hóa Việt Nam tại Venezuela.
 
Hợp đồng thành lập Công ty Liên doanh Dầu khí PetroMacareo
Ký ngày 30/6/2010 tại Caracas, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải​
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​