Đại sứ quán nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại  Venezuela
Quinta El Cigarral, 6ta Avenida, Entre 8va Y 9na Transversal 
Altamira, Chacao 1060-025 D.F, Caracas, Venezuela
Tel: +58 212 635 7402
E-Mail: embavive@yahoo.com.vn, caracas@mofa.gov.vn
Web: www.vietnamembassy-venezuela.org​

DANH SÁCH CÁN BỘ :

1/ Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền ĐÀO THÀNH CHUNG

    Phu nhân HÀ THỊ NGỌC HÀ

2/ Bí thư thứ Nhất HOÀNG TUẤN ANH

3/ Bí thư thứ Ba DƯƠNG MINH TUẤN

4/ Tùy viên Ngoại giao PHẠM QUỐC NAM

5/ Nhân viên LÊ MINH TUẤN


*Đường dây nóng bảo hộ công dân: 

Bí thư thứ Ba DƯƠNG MINH TUẤN +58 424 189 7619
  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​