​​Tiểu sử 
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Venezuela

Embajador Vietnam.jpg

ĐẠI SỨ ĐÀO THÀNH CHUNG

TÓM TẮT TIỂU SỬ

 Họ và tên:                      ĐÀO THÀNH CHUNG
Ngày tháng năm sinh:     07/05/1959
Nơi sinh:                          Hải Dương, Việt Nam
Trình độ học vấn:            Cử nhân về Quan hệ Quốc tế.
Ngoại ngữ:                      Anh, Pháp.
Tình trạng hôn nhân:       Đã kết hôn.

1981-1987:        Chuyên viên Vụ Châu Á 2, Bộ Ngoại giao

1987-1990:        Tùy viên, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

1991-1993:        Chuyên viên Vụ Đông Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao

2002-2007:        Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao.

2007-2011:        Đại ​sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ả-rập Xê-út, kiêm nhiệm Vương quốc  Gióc- đa-ni.

2011-2012:        Phó Vụ trưởng, Bộ Ngoại giao.

2012-2015:      Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CH Ai-Cập, kiêm nhiệm CH Xu-đăng, CH I-rắc, Nhà nước Palestinem, Nhà nước Eri-trê-a.

2015-2016:       Phó Vụ trưởng Vụ Châu Tây Á - Phi Châu, Bộ Ngoại giao.

9/7/2016-nay:   Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại CH Bô-li-va Vê-nê-xu-ê-la, kiêm nhiệm CH Cô-lôm-bi-a, Bác-ba-đốt, Gơ-rê-na-đa và Xanh Kít & Nê-vít.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​